Par mums

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde „Valmieras Mācību Centrs” nodrošina, izstrādā un īsteno plaša spektra pieaugušo neformālās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas.

DIBINĀTS
11.06.2012.

REĢISTRĒTS VALSTS IZGLĪTĪBAS UN KVALITĀTES DIENESTĀ
03.07.2012

DARBĪBAS VIRZIENI
Formālās un neformālās izglītības pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem, fiziskām  un juridiskām personām.

MISIJA
Sniegt klientiem iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes izvēlētajā nozarē, radot modernu un draudzīgu atmosfēru, kā arī piedāvājot individuālu pieeju katram klientam.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI
Izveidot partnerību starp mācību centru, klientiem un uzņēmumiem;
Apzināt uzņēmumu vajadzības un pārsniegt klientu cerības;
Attīstīt izglītības pakalpojumus, kas atbilst visaugstākajiem kvalitātes rādītājiem;
Elastīgi reaģēt uz darba tirgus izmaiņām;
Palielināt izglītojamo konkurētspēju darba tirgū.