Vācu valoda iesācējiem

Valmieras Mācību Centrs piedāvā apgūt licencētu programmu Vācu valoda iesācējiem. Programmas apguves procesā izglītojamais apgūst vienkāršākās klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes. Gūst prasmes apgūt vārdu nozīmi, veidot teikumus, pielietot teikumos lietvārdus, darbības vārdus, īpašības vārdus un skaitļa vārdus.

Mācību ilgums  80 stundas , 3 mēneši 2x nedēļā vakaros. Dienas grupā divi mēneši viena diena nedēļā.

Pēc kursu sekmīgas beigšanas tiek izsniegta Apliecība.

 

Kursu programma:

1. Ievads

2. Cilvēks, tā apraksts

3. Ģimene, ģimenes locekļi, ģimenes tradīcijas, radinieki

4. Māja, tās apraksts, iekārtojums

5. Pārtika, ēdienreizes

6. Gada laiki, dabas parādības, laika apstākļi

7. Dzīve laukos, pilsētā

8. Raksturīgākie elementi laukos un pilsētā

9. Iepirkšanās

10. Atpūta, izklaide, brīvdienu aktivitātes

11. Darbs, profesija

12. Latvijas Republika, raksturojums, tradīcijas, tautsaimniecība, tūrisms