Mikrouzņēmuma grāmatvedis

Valmieras Mācību Centrs piedāvā apgūt licencētu programmu mikrouzņēmumu grāmatvežu apmācībā. Programmas apguves procesā apgūsiet zināšanas,  iepazīsieties ar likumdošanas aktiem mikrouzņēmumu grāmatvedības kārtošanā ,izveidosiet izpratni par uzņēmuma saimnieciskajiem līdzekļiem un to veidošanās avotiem. Iepazīsieties ar grāmatvedības kontu plānu, spēsiet to praktiski pielietot. Izveidosiet izpratni par bilances, operāciju, peļņas un zaudējumu kontiem. Apgūsiet bilances posteņu nozīmi un būtību. Gūsiet izpratni par bilances, nodokļu deklarāciju un pārskatu sastādīšanu. Apmācību procesā daudz praktisko nodarbību- pirmdokumentu, veidlapu un atskaišu aizpildīšana.

Mācību ilgums 80 stundas,  3 mēneši 2x nedēļā vakaros. Dienas grupā divi mēneši viena diena nedēļā.

Pēc kursu sekmīgas beigšanas tiek izsniegta Apliecība.

 

Kursu programma:

1. Mikrouzņēmuma grāmatvedības uzskaites pamati

2. Saimnieciskie procesi mikrouzņēmumā

3. Naudas līdzekļu uzskaite

4. Darba algas uzskaite

5. Pamatlīdzekļu uzskaite

6. Nemateriālo ieguldījumu uzskaite

7. Pašu kapitāls, tā uzskaite

8. Norēķini ar debitoriem

9. Norēķini ar kreditoriem

10. Pievienotās vērtības nodoklis

11. Mikrouzņēmuma nodoklis

12. Uzņēmuma gada pārskats

  • Bilance
  • Peļņas un zaudējumu aprēķins
  • Vadības ziņojums
  • Pielikums
  • Grāmatvedības politika