Sociālā aprūpe

Valmieras Mācību Centrs piedāvā apgūt licencētu programmu Sociālā aprūpe. Programmas apguves procesā iepazīsieties ar dažādu sociālo grupu psiholoģiskajām un aprūpes īpatnībām. Iegūsiet pamatzināšanas par dažādiem veselības aprūpes veidiem.

Mācību ilgums  60 stundas , 2 mēneši 2x nedēļā vakaros. Dienas grupā divi mēneši viena diena nedēļā.

Pēc kursu sekmīgas beigšanas tiek izsniegta Apliecība.

 

Kursu programma:

1. Sociālā darbinieka pamatzināšanas

2. Saskarsmes psiholoģija

3. Veselības aprūpes veidi

4. Alternatīvā un institucionālā aprūpe

5. Vecu cilvēku aprūpe

6. Aprūpes garīgie principi

7. Invalīdu aprūpe

8. Paliatīvā aprūpe

 

Pēc kursu beigšanas, sadarbībā ar darba devējiem, labākajiem kursantiem ir iespējas piedāvāt darbu.