Bilancspējīgs grāmatvedis

Valmieras Mācību Centrs piedāvā apgūt licencētu programmu Grāmatvežu apmācībā. Programmas apguves procesā  apgūsiet zināšanas no pamatiem līdz bilancei, praktiski pielietosiet likumdošanas aktus grāmatvedības kārtošanā. Praktiski pielietosiet grāmatvedības kontu plānu. Veiksiet bilances, nodokļu deklarāciju un pārskatu sastādīšanu. Apmācību procesā daudz praktisko nodarbību- kontu korespondence, bilances, peļņas un zaudējuma aprēķina, naudas plūsmas pārskata sastādīšana. Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana. Uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksājuma aizpildīšana.

Mācību ilgums 80 stundas, 3 mēneši 2x nedēļā vakaros. Dienas grupā divi mēneši viena diena nedēļā.

Pēc kursu sekmīgas beigšanas tiek izsniegta Apliecība.

 

Kursu programma:

1. Grāmatvedības uzskaites pamati

 • Saimnieciskie līdzekļi, to klasifikācija (bilances aktīvs)
 • Bilance
 • Grāmatvedības kontu plāns
 • Divkāršā ieraksta princips
 • Bilances vienādojums apgrozījuma pārskats
 • Praktiskie piemēri bilances sastādīšanai
 • VID tematiskās pārbaudes
 • Firmas uzskaites metodika

2. Saimnieciskie procesi

 • Krājumu uzskaite
 • Saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaite
 • Saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite
  • Kurināmā uzskaite
  • Īre
  • Reprezentācijas izdevumi
  • Personificētās un nepersonificētās izmaksas
  • Pašu un īrēto pamatlīdzekļu remontu izdevumu uzskaite
  • Reklāmas izdevumi
  • Ziedojumi

3. Naudas līdzekļu uzskaite

 • Kases operācijas
 • Bankas operācijas
 • Avansa norēķinu personas
 • Komandējuma izdevumi
 • Skaidras naudas darījumi

4. Valūtas operācijas

5. Attaisnojuma dokumenti

6. Tirdzniecības uzskaite

 • Vairumtirdzniecība
 • Mazumtirdzniecība
 • Darbs ar kases aparātu

7. Dabas resursu nodoklis

8. Darba algas uzskaite

 • Darba attiecību noformēšana
 • Darba algas aprēķināšana
 • Ienākuma nodoklis
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
 • Atvaļinājuma aprēķināšana
 • Darba nespējas lapu aprēķināšana
 • Darba algas atskaišu sagatavošana

9. Pamatlīdzekļu uzskaite

 • Iegāde
 • Nolietojums
 • Norakstīšana
 • Pārdošana
 • Līzings

10. Nemateriālo ieguldījumu uzskaite

11. Pašu kapitāla uzskaite

12. Pievienotās vērtības nodoklis

 • PVN aprēķināšana
 • Praktiskās situācijas PVN maksātājām un nemaksātājām
 • PVN atskaites

13. Mikrouzņēmuma nodoklis

14. Bilance

15. Peļņas un zaudējumu aprēķins

16. Pašu kapitāla izmaiņas

17. Naudas plūsma

18. Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija

19. Uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksājuma aprēķins