Datorzinības - Informācijas ievadīšanas operators

Valmieras Mācību Centrs piedāvā apgūt licencētu programmu Informācijas ievadīšanas operators  apmācību. Programmas apguves procesā  apgūsiet zināšanas par datoru lietošanas tiesiskajiem aspektiem. Iepazīsieties ar datoru izmantošanas iespējām. Papildināsiet  zināšanas par teksta apstrādi un prezentācijas materiālu sagatavošanu. Veiksiet elektroniskā pasta lietošanu. Gūsiet prasmes uzinstalēt darbam nepieciešamo programmatūru.

Informācijas ievadīšanas operators strādā dažādās iestādēs, kurās veic informācijas ievadīšanu un apstrādi, veic pamatdarbības ar operētājsistēmām, strādā ar teksta redaktoru, elektroniskajām tabulām, strādā ar datu bāzēm, lieto prezentācijas materiālu izstrādes programmu. Strādā Internet tīklā, lieto elektronisko pastu.

Mācību ilgums 480 stundas.  

Pēc kursu sekmīgas beigšanas tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas Apliecība.

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: Informācijas ievadīšanas operators

 

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:

 1. Datormācība;
 2. Ātrrakstīšana;
 3. Saskarsme;
 4. Lietvedība;
 5. Darba un saistību tiesības

Kvalifikācijas prakse;

Valsts noslēguma pārbaudījums.

 

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt un pielietot datu bāzes iespējas, speciālās programmatūras
 • Izmanot Internet un e-pasta iespējas
 • Veidot un apstrādāt dokumentus teksta redaktorā;
 • Veidot prezentāciju materiālus, izmantojot prezentāciju lietotni
 • Veikt aprēķinus, izmantojot elektroniskās tabulas
 • Darboties Windows vidē
 • Ievadīt, rediģēt, meklēt un atlasīt datus datu bāzē
 • Ievērot darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus
 • Orientēties un izmantot moderno tehnoloģiju un iekārtu funkcijas;